Nhung Hươu

Nhung hươu - Lộc nhung - Nhung nai

Sản phẩm nhung hưou

Công dụng của nhung hươu

Nhung Hươu Sấy Khô

Nhung Hươu Sấy Khô

  Nhung Hươu Yên Ngựa sấy khô & hút chân không. Mỗi cặp nặng từ 100g đến 300g.     Nhung Hươu sấy khô dễ bảo quản nên có thể gửi đi xa, cất...

Nhung Hươu sấy khô thái lát

Nhung Hươu sấy khô thái lát

  Nhung Hươu Yên Ngựa sấy khô thái lát. Mỗi hộp nặng 10g.   Nhung Hươu sấy khô thái lát dễ bảo quản nên có thể gửi đi xa, cất giữ lâu mà...

Nhung Hươu khô thái lát (100g)

Nhung Hươu khô thái lát (100g)

  Nhung Hươu Yên Ngựa sấy khô thái lát. Hút chân không, mỗi bịch nặng 100g.

Nhung Gác Sào 2

Nhung Gác Sào 2

  Nhung đã phân nhánh thứ 3, mỗi cặp nặng trên 1kg. Nhung Gác Sào 2 thích hợp cho việc sấy khô (vì không hao hụt khi sấy), làm thành phần...